Organisatie
Ons orkest was in het begin geen zelfstandige vereniging, maar een onderdeel van de "Stichting Ouderenwelzijn Onderbanken". Bij de oprichting werd namelijk al spoedig duidelijk dat enige (financiële) steun toch zeer wenselijk zou zijn.
Daarom werd dan ook contact gezocht met genoemde stichting en werden de mogelijkheden afgewogen om als activiteitengroep te gaan functioneren.

Begin 1998 bereikten beide partijen overeenstemming omtrent de diverse samenwerkingsvoorwaarden. Aanvankelijk was het seniorenorkest een onderdeel van deze stichting. Nu is het orkest zelfstandig en staat los van CMWW.


Bestuur
Het bestuur wordt gevormd door een voorzitter, secretaris en penningmeester, met de dirigent als adviseur. Vergaderen gebeurt maandelijks. Alles wat de leden moeten weten wordt door de voorzitter wekelijks medegedeeld, door de secretaris per email naar hen verzonden en op de ledeninfopagina van de website vermeld. Activiteiten worden in samenspraak met de muziekcommissie georganiseerd en een jaarlijkse daguitstap valt daar eveneens onder. Een ledenlijst wordt bijgehouden en jaarlijks staat een ledenvergadering op het programma.
  
Voorzitter:               Wim Wick
Secretaris:               Uwe Heiligers
Penningmeester:   Jan Erkens
Dirigent:                  Jo Savelkoul